Satu kajian menunjukkan kurang daripada 60% pemandu di Malaysia rasa selamat apabila berada di jalan raya. Menurut kajian yang dijalankan oleh Pusat Kajian Universiti UCSI dan melibatkan 937 responden, sebanyak 58% responden berasa selamat di jalan raya dengan 42% lagi berpendapat sebaliknya.

Dari jumlah responden yang merasa selamat, 61.1% berkata mereka yakin pengguna jalan raya secara umumnya mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas. Laporan ini disiarkan menerusi laman web

58% pemandu di Malaysia rasa selamat di jalan raya

Satu kajian menunjukkan kurang daripada 60% pemandu di Malaysia rasa selamat apabila berada di jalan raya. Menurut kajian yang dijalankan oleh Pusat Kajian Universiti UCSI dan melibatkan 937 responden, sebanyak 58% responden berasa selamat di jalan raya dengan 42% lagi berpendapat sebaliknya.

Dari jumlah responden yang merasa selamat, 61.1% berkata mereka yakin pengguna jalan raya secara umumnya mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas. Laporan ini disiarkan menerusi laman web Malaysia Now, dengan mengatakan 51.7% responden yakin dengan kemahiran dan ilmu pemanduan sementara 47.3% berkata mereka sihat dari segi fizikal untuk memandu.

Manakala 43.1% lagi yakin pengguna lain “merupakan pemandu yang baik”, dan 42.6% mengatakan secara umumnya pengguna lain “beretika” di jalan raya. Daripada 42% responden yang tidak merasa selamat di jalan raya, 67.4% daripada mereka kurang yakin pengguna lain mematuhi undang-undang trafik, sementara 49.5% berkata mereka kurang yang pengguna lain memandu dengan baik.

Sementara 47.9% responden pula mengatakan terlalu banyak jenis kenderaan di atas jalan raya, manakala 45.4% kurang yakin peraturan dapat mengawal tingkah laku pemandu. Manakala sebanyak 44.9% daripada responden pula berpendapat jalan raya dalam negara tidak berada dalam keadaan yang baik.

Selain itu, 57% responden pula bersetuju negara memiliki kemajuan dalam mengawal kadar kemalangan, dan 70.9% pula berkata Malaysia memiliki sistem yang berkesan dalam memastikan hanya pemandu yang matang dan memiliki ilmu serta kemahiran dibenarkan memandu di jalan raya.

57.7% lagi berkata negara mempunyai undang-undang trafik yang kukuh dalam mengawal keselamatan kenderaan sebelum dibenarkan berada di jalan raya, manakala 47.3% lagi berkata penguatkuasa bertindak sewajarnya terhadap pesalah trafik, sementara 46.6% berkata papan tanda mencukupi dan tepat bagi mengelakkan kekeliruan sewaktu pemanduan. Dan 49.4% responden pula berpandangan kebanyakan jalan raya dalam negara berada dalam keadaan yang teruk.Source link

Leave a Reply